maandag 9 november 2015

Informatie avond vrijmetselarij Den Haag op 30 november 2015

 


Alziend OogVelen hebben wel eens wat gehoord over vrijmetselarij.
Maar wat weet u er werkelijk van?
Wat heeft zoveel mensen al die eeuwen geïnspireerd?  Wat is die kracht van rituelen en symbolen die ons vrijmetselaren helpen bij onze spirituele reis door het innerlijk om een “beter” mens te worden en de maatschappij beter te dienen? Veel zin en onzin kunt u op het internet vinden. Maar waar ligt de scheidslijn?

Maandagavond, 30 november 2015 om 19.30 uur, bent u van harte welkom in Den Haag en zullen diverse sprekers u in onze Tempel meenemen in wat ons zo boeit.
Maar niet alles is in woorden te vatten. Zeker niet als het om de kracht van de vrijmetselarij gaat. Daarom zullen wij u – zoals vele belangstellenden dat inmiddels van ons gewend zijn – ook meenemen in de sfeer die voor ons zo specifiek en waardevol is.
Behalve een uitleg over de inrichting en symboliek van de Tempel, staan op het programma een lezing van een vrijmetselaar over zijn beweegredenen om vrijmetselaar te worden en een lezing over Spinoza. Tot slot kunt u vragen stellen en van gedachten wisselen met de aanwezige vrijmetselaren.
Het complete programma is als volgt:
19:30 Ontvangst met koffie
20:00 Uitleg symboliek van de Tempel
20:20 Lezing: Waarom ik vrijmetselaar ben
20:40 Pauze
21:00 Lezing: Spinoza
21:20 Vragen (over de lezingen en “Wat u altijd al had willen weten” )
21:45 Naborrel
De muzikale omlijsting zal dit jaar – aanhakend op Mozart in Den Haag –  in het teken staan van de vrijmetselaar Mozart.

Zoals u ziet biedt het programma vol op de gelegenheid tot vragen, gedachtewisseling en kennismaking tijdens het plenaire gebeuren en individueel met een van de broeders tijdens de pauze of naborrel.

Ik verheug mij op uw komst. Uw partner is natuurlijk ook van harte welkom.
U kunt zich voor deze avond aanmelden door mij een e-mail te sturen. 

Rudolph Kroon
Loge L’Union Frédéric
rvb.kroon@gmail.com

woensdag 10 september 2014

Loge L'Union Frédéric met nieuwe site
De Haagse Vrijmetselaarsloge L'Union Frédéric heeft haar nieuwe website gelanceerd.  Zie http://www.loge-lunionfrederic.nl/
Een mooie en informatieve site.  Van harte gefeliciteerd.

Voor een ieder die kennis wil maken met de Haagse vrijmetselarij kan ik deze site van harte aanbevelen. L' Union Frédéric houdt 29 september in Den Haag ook weer een voorlichtingsavond.  Klik op bovenstaande link voor meer informatie.  U kunt zich gratis aanmelden.vrijdag 5 september 2014

13 september 2014 dag van de vrijmetselarij.

Ook dit jaar openen de loges in Nederland weer hun deuren voor belangstellenden die graag eens de zo'n logegebouw van binnen eens willen bekijken.
Op www.vrijmetselarij.nl vind u nadere informatie. Ook kunt u vanaf die site het nieuwe nummer van het blad " Vrijmetselarij"  downloaden. Wederom boordevol wetenswaardige artikelen van de hand van vrijmetselaren en anderen. Een echte aanrader voor zij die met open mind kennis willen maken met de vrijmetselarij.

woensdag 4 september 2013

Dag van de Vrijmetselarij 2013


Ook dit jaar hebben wij ons weer mogen verheugen op een grote opkomst. Velen hebben een kijkje genomen in ons prachtige Ordegebouw en hebben de aanwezige vrijmetselaren de oren van het hoofd gevraagd over het pand en de vrijmetselarij.

Dank voor uw komst en voor de achterblijvers: volgend jaar kunt u de herkansing in en hopen wij u dan alsnog te mogen begroeten.

R.V.B. KroonDe Grootmeester opent zijn monumentale deuren.
ordecentrum, museum en Haagse Loges


Grootmeester Willem S. Meyer
Het nationale hoofdkwartier van de Orde van Vrijmetselaren is gevestigd in dit grote en schitterend ingerichte en gedecoreerde herenhuis. Grote kans dus dat u op zaterdag 14 september de Grootmeester van de Orde tegen het lijf loopt. Maar ook anderszins is het gebouw en het programma boeiend genoeg om er te gaan kijken.


Voorgevel
 


Programma
- Rondleiding door het historische ordegebouw
- Informatie over vrijmetselarij door leden van de    Haagse Loges
- tentoonstelling in het achtergelegen koetshuis, waar het museum en de collecties zijn ondergebracht
- videopresentaties
- brochures

Tijden
Zaterdag 14 september, 10-17u
Zondag 15 september, 10-17u

Locatie
Prinsessegracht 27, ’s-Gravenhage (t.o. Malieveld)
Het Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat is 14 september gesloten.
De Loges presenteren zich aan de Prinsessegracht.

bijzonderheden
Dit in circa 1730 gebouwde pand is een gaaf bewaard gebleven patriciërswoning. De bel-etage is grotendeels in oorspronkelijke staat  en heeft drie rijk gedecoreerde kamers. De linkervoorkamer is gedecoreerd in een
Achtergevel
prachtige Lodewijk XIV-stijl. De schilderingen boven de deuren en de schouw dateren uit 1750. Het plafond in de achterkamer uit 1731 is een allegorisch tafereel met in de hemel zwevende mythologische figuren. Rond dit centrale plafondschilderstuk zijn vier monochroom uitgevoerde hoekschilderstukken aangebracht met historische of mythologische afbeeldingen. Het hoekstuk bij de toegangsdeur vanuit de overloop van het trappenhuis stelt het begin van Vergilius heldendicht Aeneïs voor: Aeneas vlucht uit het brandende Troje met op zijn rug zijn vader Anchises en aan de hand zijn zoontje Ascanius. Boven de deuren hangen vogelschilderijen gevat in een sierlijke rococolijst. De Lodewijk XIV-schouwmantel heeft een boezem in rococostijl. De voormalige eetkamer aan de tuinzijde bezit een complete interieurafwerking in Lodewijk XVI-stijl en is rondom voorzien van schilderingen uit 1779.
In de geometrisch aangelegde tuin staat centraal een tuinvaas in de vorm van een zonnewijzer op een kunststenen sokkel. Het pand was vanaf 1915 tot eind van de vorige eeuw het hoofdkwartier van het Nederlandse Rode Kruis en is nu de hoofdzetel van de Orde van Vrijmetselaren.

In het achterliggende koetshuis is het Cultureel Maçonniek Centrum gevestigd. Hier kunt u kennis maken met het materiële erfgoed van de Vrijmetselarij. Er is een tentoonstelling te bezichtigen over de Vrijmetselarij in het dagelijkse leven, het thema van ‘de dag van de vrijmetselarij’.

Informatie orde en museum

Klik op:
Orde van Vrijmetselaren
Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik

informatie Haagse Loges
Klik op:

webstek Haagse Loges

  
Salon (grote achterkamer)


Salon

Tuinkamer / eetkamer

Koetshuis waar het CMC (museum) in gehuisvest is.Foto's ontleend aan: http://www.miriamad.nl/Europa/Nederland/DenHaag/Vrijmetselaren/DenHaag_vrijmetselaars.html
Deze site geeft ook nadere info over het pand.

Voor uw gemak is deze tekst hieronder "geplakt".

Het huis Prinsessegracht 27 behoort tot een rij monumentale panden die in de jaren 1705-1735 zijn gebouwd, als onderdeel van de “Nieuwe Uitleg”, de eerste planmatige stadsuitbreiding van Den Haag. De bouw was aan strikte voorschriften gebonden. De eenheid van stijl werd mede bereikt doordat voor de verschillende panden dezelfde bouwers verantwoordelijk waren: meester timmerman Jacob van Dijk en zijn vakbroeder Johannis Swaartveger, Van Dijks halfbroer Johannes Wapperom, meester metselaar, en Jan Baptist Luraghi, meester pleisterwerker en steenhouwer. Zij waren op verschillende fronten actief en traden op als projectontwikkelaar, aannemer en architect. Achter de huizen, aan de Jan Evertstraat, kwam een rij koetshuizen, helaas niet ongeschonden bewaard. Dit huis heeft nog wel zijn originele koetshuis.
Gebruiksgeschiedenis: 1729-1914 woonhuis; 1914-1993 hoofdkwartier van het Nederlandse Rode Kruis; 1993-heden hoofdkantoor van de Orde van Vrijmetselaren.

De Vrijmetselarij is een broederschap die in Nederland al meer dan 2,5 eeuw actief is. De huidige organisatie kreeg in 1756 vorm. Vrijmetselaren zijn lid van een loge, een plaatselijke vereniging. De Orde van Vrijmetselaren is de overkoepelende organisatie, een soort van federatie van de loges. Het huis Prinsessegracht 27 is de zetel van het Hoofdbestuur van de Orde en wordt als kantoorgebouw gebruikt. De Haagse loges zijn elders gevestigd.In de hal hangt een monumentale kroonluchter, vervaardigd door de Amsterdamse zilversmid en vrijmetselaar G. Grevink. Deze werd in 1856 aan prins Frederik geschonken t.g.v. zijn 40 jarig ambtsjubileum als Grootmeester van de Orde; vandaar ook de 40 lichtjes. Aan het begin van WO II werd het door de Duitsers ontvreemd en al snel ter veiling gebracht. Daar werd de kroon herkend en vervolgens gekocht door Onderdenwijngaard (schuilnaam voor Polak), de heet stuk na de oorlog terugbracht naar het Ordegebouw.
Een groot schilderij van Bas de Poorter (1813-1880) portretteert prins Frederik als Grootmeester in vol ornaat en ten voeten uit. Prins Frederik (1797-1881), zoon van Koning Willem I en jongere broer van Willem II, was gedurende ruim 60 jaar Grootmeester van de Orde, van 1816 tot zijn dood. Hij is o.m. de grondlegger geweest van de fameuze verzamelingen van de Orde. Dit portret werd rond 1870 geschilderd t.g.v. zijn 70ste verjaardag. De voorkamer links was in de dagen van het Rode Kruis (tussen beide wereldoorlogen) de kamer van de Voorzitter, prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina. Achter zijn toenmalige werkplek hangt nog zijn portret, in 1915 geschilderd door Margaretha Payne Best. Nu is het de kamer van de Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren, de voorzitter van het hoofdbestuur van de Orde.
De kamer is gedecoreerd in Lodewijk XIV-stijl met voluten, rozetten en schelpen op het stucplafond en symmetrisch gesneden decoraties op de deuren. De schilderingen boven de deuren en op de schouw zijn van Johan Heinrich Keller en dateren uit 1750. In deze kamer zijn verder twee portretten van Grootmeesters te zien: Hermannus van Tongeren geschilderd door Willy Sluiter, en Louis Caron, geschilder door Max Nauta. Van Tongeren was de laatste Grootmeester vóór WO II. Door de Duitse bezetters is hij zonder enige aanklacht en zonder proces gevangen gezet. Hij stierf tenslotte in het concentratiekamp Sachsenhausen. De nazi’s beschouwden de Vrijmetselarij als een volksvijandige organisatie en verboden haar daar waar mogelijk. Caron heeft als eerste Grootmeester na de oorlog de organisatie weer opgebouwd. Aan de zijkant hangt een portret van A.F.L. Faubel, eveneens door Willy Sluiter; Faubel was tussen de wereldoorlogen Grootsecretaris van de Orde.

De grote achterkamer was in de tijd van het woonhuis de salon, de ontvangstkamer. Het plafond is in 1731 geschilderd door Mattheus Terwesten, met een mythologisch-allegorisch tafereel. De vogelstukken rondom zijn van Aart Schouman. Beide schilders waren beroemdheden in hun dagen en hebben in vele Nederlandse huizen hun kunstwerken achtergelaten. Er hangen hier ook schilderijen van Henri Dunant, de oprichter van het Rode Kruis, van Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk Wolfenbüttel en Johan Maurits, graaf van Nassau Siegen. In de tijd van het Rode Kruis was dit de Hoofdbestuurskamer en dat is zij nu weer voor de vrijmetselaren.
De tuinkamer aan het bordes was de eetkamer, omstreeks 1775 beschilderd door Hendrik Willem Schweickhardt, met taferelen van de vier jaargetijden, en een groot riviergezicht.
Het koetshuis achter in de tuin, is een van de weinige op de rij waarvan het exterieur in originele staat is gebleven. Hier zijn de verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren ondergebracht, bestaande uit archief, bibliotheek en museum. Er is een kleine expositie die een indruk geeft van de aard van de verzamelingen. De bibliotheek behoort tot de voornaamste ter wereld op zijn gebied, vooral door de aanwezigheid van de indertijd door prins Frederik aangekochte Kloss-collectie. De leeszaal en de expositiezaal zijn als regel alle werkdagen voor alle belangstellenden toegankelijk (telefonische afspraak noodzakelijk).

-----------

tags:
dag van de vrijmetselarij
landelijke monumentendag

zaterdag 28 juli 2012

Vrijmetselarij in Nederlands Indië

 door Han Dehne (PAKHAN)

Vrijmetselarij is de oudste en grootste broederschapsorganisatie ter wereld. Er zijn wereldwijd ongeveer 6 miljoen leden. Vrijmetselaren omvatten elk volk, ras, sociaal en economisch niveau. Zij hebben allemaal gelijksoortige idealen en overtuigingen.
Het overkoepelende voor al deze mensen is dat zij geloven in iets dat groter is dan henzelf, en vasthouden aan bepaalde principes in dit leven. Principes die helpen de grote vragen in het leven te beantwoorden, en uiteindelijk leiden naar een betere mensheid. Lees verder >>

 

woensdag 4 juli 2012

Dag van de Vrijmetselarij: 8 september 2012


Voor het eerst in haar geschiedenis wordt voor belangstellend publiek de landelijke  Dag vd Vrijmetselarij gehouden en wel op zaterdag 8 september a.s. Dit zal een jaarlijks evenement worden met ieder jaar weer een ander thema.


Dit jaar hebben we gekozen voor het thema "RITUELEN". De vrijmetselarij kent rituelen die uitgaan van transitie, overgang, 'rite de passage'.  Maar ook in de maatschappij kennen we vele (overgangs-) rituelen. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijksvoltrekking, naturalisatiebijeenkomsten die tegenwoordig in gemeentehuizen plaatsvindern, maar ook de diploma-uitreikingen en bijbehorende examenfeestjes die nu plaatsvinden. Allen sluiten een periode, een (zijns-) fase af en luiden een nieuw begin in.

Nagenoeg alle loges zullen op 8 september aanstaande hun deuren openen, zo ook de Haagse loges. Momenteel zijn wij in Den Haag druk met de voorbereidingen en zullen u via deze site informeren over wat u van ons die dag mag verwachten.

Zet 8 september alvast in uw agenda. Wij hopen u die dag te mogen verwelkomen in ons gebouw op 2e Sweelinckstraat 131 in Den Haag.


Toegang van 10.00 tot 17.00 uur.
Vanzelfsprekend is de toegang gratis.

De koffie staat klaar
 
NB  In het kader van de Dag van de Vrijmetselarij heeft de Orde een speciale editie uitgebracht over rituelen. Voor gratis downloaden, klik hier 

Voor een bijzonder "flashmob", klik hier.