zondag 27 februari 2011

Vrijmetselarij? Iedere vrijmetselaar heeft zijn eigen verhaal..

Als je zoekt naar een antwoord op wat vrijmetselarij inhoud, krijg je over het algemeen verschillende antwoorden. Ze zijn nog allemaal "goed" ook. Hoe kan dat?


Eenheid in verscheidenheid
Als je websites van vrijmetselaarsloges bezoekt, krijg je nuttige informatie, maar doorgaans wel wat algemeen.Het is informatie waar wij vrijmetselaren, en zeker die in de betreffende loge, het allemaal wel over eens zijn; namelijk over onze specifieke werkwijze met ritualen en symbolen, onze comparities waarin wij open en vrij van dogma's respectvol over diverse uiteenlopende onderwerpen (niet politiek en niet godsdienstig) met elkaar van gedachte wisselen, dat wij een broederschap zijn, dat wij het gemeenschappelijke doel hebben namelijk een beter mens (dan je nu bent) te worden, en dat wij zoeken naar het Licht in ons, streven naar een betere maatschappij etc.Dat is grosso modo het gemeenschappelijke kader.

Maar vanzelfsprekend valt er veel meer te zegen over wat vrijmetselarij is en betekent en vooral over wat het voor  de individuele vrijmetselaar betekent, en daar heeft iedere vrijmetselaar weer zo zijn eigen verhaal bij. Ieder verhaal is voor andere vrijmetselaren herkenbaar en begrijpbaar. Maar voor buitenstaanders, niet ingewijden, ligt dat anders. Als de vrijmetselaar dieper gaat in zijn antwoord dan de algemeenheden, wordt het antwoord persoonlijker. De ene zal met name benadrukken dat de opdracht "Ken Uzelve" centraal staat. De zoektocht naar jezelf. De andere zal nadruk leggen op het worden van een "beter" mens of om "verbetering" van de maatschappij. De ene zal vooral benadrukken dat de vrijmetselarij het spirituele, het gevoelsmatige stimuleert terwijl de andere zal aangeven dat de vrijmetselarij zijn denken, zijn drang naar verdiepende studie heeft gestimuleerd. De ene zal u antwoorden dat juist de Tempelbijeenkomsten die rijk zijn aan stimulerende symboliek, de essentie van de werkwijze is, terwijl de andere de onderlinge gedachtewisseling in comparitie juist zal benadrukken.

En nogmaals, alle antwoorden geven een juist, maar geven niet het volledige, pluriforme beeld van de vrijmetselarij.  Op zich is dat ook niet zo verwonderlijk. Als u en ik tegenover elkaar in een kamer staan, zult u de kamer anders beschrijven dan ik. We staan beide in dezelfde kamer, maar kijken beiden een andere kant op. Zo is het in het leven ook. We hebben allemaal onze eigen geschiedenis, onze eigen opvoeding, onze eigen sterkten en zwaktes en dat zorgt er voor dat we allemaal weer anders tegen onszelf en de wereld aankijken  en zo ook naar wat vrijmetselarij (voor iedere vrijmetselaar individueel) betekent.  De vrijmetselaar biedt daartoe alle ruimte in het volste besef dat niemand de wijsheid in pacht heeft en iedereen zijn eigen weg dient te gaan.

Voor een antwoord op de vraag wat vrijmetselarij is, raad ik belangstellenden altijd aan meerdere sites van loges te bezoeken, en met meerdere vrijmetselaren te praten. Daartoe kunt u altijd een van de Haagse loges benaderen Overigens zit ook in de toetredingsprocedure gesprekken met meerdere vrijmetselaren opgenomen.


De broederketen
Deze nieuwe site van de 15 Haagse loges, heeft de ambitie uit te groeien tot een site die u een zo compleet mogelijk beeld geeft van wat vrijmetselarij inhoud en wat het kan betekenen voor u. Dat probeert de web-redactie te realiseren door steeds weer andere vrijmetselaren uit die 15 loges (op persoonlijke titel) aan het woord te laten over tal van onderwerpen.
Dus, bent u in vrijmetselarij geïnteresseerd of gewoon nieuwsgierig naar vrijmetselarij of spiritualiteit in het algemen, blijf deze blog dan volgen.


Bij deze ook de oproep aan mijn Haagse broeders om copy  in te leveren bij de webmaster. Ook de belangstellende lezers en lezeressen  nodig ik uit te reageren op op de artikelen op deze site. Hebt u daar vragen over of zou een artikel over een bepaald onderwerp verbandhoudende met de vrijmetselarij op deze site willen, schroom niet en mail mij.

Rudolph Kroon
Webmaster

1 opmerking:

  1. Een prachtig initiatief van 15 loges, 1 gemeenschappelijke blog. Wij vrijmetselaren zijn als vrije denkers nu eenmaal redelijk eigenwijs en willen het liefst onze eigen gang gaan. Dit blog laat zien dat we er met wat broederlijke samenwerking wel komen. Een toonbeeld voor de broederschap. Mijn complimenten.

    Jan Lubbelinkhof

    Anna Paulowna #39 Zaandam

    BeantwoordenVerwijderen