dinsdag 1 februari 2011

Wat betekenen passer en winkelhaak?

    • Op veel plaatsen komt men het symbool van een geopende passer met daaroverheen een winkelhaak tegen. Dit is het logo van de Vrijmetselarij, waarbij de passer kan duiden op het uitstralende geestelijke licht, dat wordt opgevangen door de winkelhaak, in dit verband het stoffelijke aspect. Ook legt het zowel een verband met de Bouwsymboliek als met de geometrie.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten