woensdag 6 april 2011

Loge De Oude Plichten

Loge:  :  ”DE OUDE PLICHTEN”  N° 136 Bijeenkomst:  elke dinsdag
Website: http://www.deoudeplichten.nl
 

Loge ‘De Oude Plichten’ is opgericht in 1930, omdat zij zich wilde onderscheiden als ‘studieloge’.
Belangrijke pijlers voor de oprichters waren indertijd:
- een grondige kennis van het rituaal.
- de bijzondere aard van de op te leveren bouwstukken.
- de grote plaats die wordt ingeruimd aan instructies voor de leerlingen en de gezellen en de studiebijeenkomsten van de Meesters.
De toenmalige tekst vervolgt met:
“De grondige kennis van het rituaal wordt onder meer bevorderd door alle comparities te openen en te sluiten met het volledige openings- en sluitingsrituaal.”
Dit zijn zaken die loge ‘De Oude Plichten’ heden ten dage nog steeds onderschrijft en beoefent.

Wij zijn een kleine en enthousiaste loge die in de periode september tot en met juni eenmaal per week in het Haags Logegebouw bijeen komt op dinsdagavond.
Onze bijeenkomsten bestaan voor het overgrote gedeelte uit het opleveren van bouwstukken (comparitieavonden), die aansluiten op het gekozen jaarthema. Deze bouwstukken mag een ieder op zijn eigen unieke wijze invullen, waaruit vaak een levendige discussie voortkomt.
Daarnaast kennen we ook ceremoniële bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de inwijding van een leerling en het zomer- en winter Sint Jan. Deze bijzondere avonden worden traditioneel afgesloten met een gezellig en onderhoudend broedermaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten