woensdag 6 april 2011

Loge De Vriendschap

  

 

Loge:  ”De Vriendschap”  N° 35
Bijeenkomst: elke maandag

1809  200 jaar loge De Vriendschap  2009

In een tijd vol hectiek en rumoer is er vaak nauwelijks tijd om bij essentiële vragen stil te staan. De Vrijmetselarij biedt de mogelijkheid aan mannen om in gezamenlijkheid en beslotenheid van de broederschap stil te staan bij onderwerpen als zingeving, cultuur, wetenschap, filosofie en theologie van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. Zo kunnen zij aan zichzelf en aan hun groei werken.
Loge De Vriendschap is een oude, meer dan 200 jaar oude loge, die zijn wortels heeft in het voormalige Nederlands-Indië.
Een loge met een rijke historie en traditie, waar de leden zich goed van bewust zijn en waar ze trots op zijn.
De leden van onze loge tonen een grote variatie in leeftijden en maatschappelijke achtergronden.
Juist door dit gemêleerde gezelschap van mannen ontstaat er een sfeer waarin men volgens de oude maçonnieke werkwijzen en tradities met elkaar de ritualen uitvoert en beleeft.
De maçonnieke symbolen helpen hen bij hun geestelijke arbeid.
Zo werkt men met elkaar aan een ideaal en trachten de broeders, door aan zich zelf te werken, de wereld leefbaarder te maken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten