zaterdag 16 april 2011

Namens vrijmetselarij Den Haag bedankt

Vandaag hadden de Haagse Loges haar deuren geopend voor belangstellenden. Ook de gemengde vrijmetselarij en de Weefsters ( "Vrijmetselarij" voor vrouwen) waren met een infostand aanwezig.
Logegebouw Den Haag
Dus voor ieder wat wils.

Uit de wandelgangen en evaluatieformulieen heb ik mogen opmerken dat veel bezoekers het bijzonder indrukwekkend hebben gevonden, met name de lezingen die in zowel de Blauwe als de Rode Tempel werden gegeven en natuurlijk de één op één gesprekken die zij konden voeren met meester vrijmetselaren. Sommigen kwamen uit nieuwsgierigheid een kijkje nemen en anderen hadden serieus interesse om lid te worden of gaven op de evaluatieformulieren aan  graag een uitnodiging te ontvangen voor het bijwonen van een comparitieavond (= een avond waarop een lezing wordt gehouden en er een specifieke maçonnieke gedachtewisseling plaats vind).

Mocht u voor uzelf besloten hebben lid te willen worden, dan adviseer ik u de profielen van de verschillende loges goed te bestuderen en ook het artikel "Welke loge moet ik kiezen" .

Wij hebben het bijzonder plezierig gevonden de aanwezigen  te hebben mogen informeren en danken u voor uw komst.

Mocht u niet hebben aangegeven een comparitie te willen bijwonen en dat nu achteraf toch te willen, of wilt u een gesprek met een meester vrijmetselaar,  dan kunt u  alsnog via de mail dit  kenbaar maken. Dat geldt overigens ook voor zij die vandaag verhinderd waren.
Vanzelfsprekend kunt u mij ook voor andere vragen mailen op rvb.kroon@gmail.com

Nogmaals, dank voor uw komst en  wie weet, tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Rudolph Kroon
Webredacteur

Geen opmerkingen:

Een reactie posten