woensdag 6 april 2011

Loge Het Schietlood

Loge:  ”HET SCHIETLOOD”  N° 215
Bijeenkomst:  2de en 4de dinsdag
E – mail:  schoumec@planet.nl
Loge Het Schietlood is een opvallende Loge in Den Haag sinds 1958. Het Schietlood kent een combinatie van traditie en luim, met de diepgang van een geanimeerde broederschap. Ooit ontstaan als een groep van 'jonge honden' uit verschillende oude loges. En dat enthousiasme hebben wij steeds weten vast te houden!

Ons motto luidt: 'Hic-et-Nunc!' Wij willen Vrijmetselaars zijn in het 'Hier-en-Nu': met behoud van tradities in de huidige tijd anno 2011. Kenmerkend voor Loge Het Schietlood is de grote verscheidenheid in maatschappelijke achtergrond en gedachtengoed. Veel van onze leden hebben een academische opleiding.

Onze ritualen kennen een aantal oorspronkelijke elementen, die niet voorkomen bij andere Haagse loges. En bij onze gezamelijke maaltijden wordt veelvuldig het woord gevoerd, op ludieke wijze en met een vette knipoog.

Loge Het Schietlood telt momenteel ca. vijftig leden. Ons jongste lid is begin dertig, van ons oudste lid hebben wij vorig jaar de negentigste verjaardag gevierd. Op een gewone avond zijn zo'n dertig leden aanwezig.

Het Schietlood komt twee-wekelijks bijeen op elke 2e en 4e dinsdag van de maand. Zo houdt ieder van ons ruimte in de agenda voor individuele verdieping en bezoeken aan andere loges.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten