woensdag 6 april 2011

Loge De Ruwe Steen


vrijmetselatij Den Haag


Loge:  ”De Ruwe Steen”  N° 210

Bijeenkomst: dinsdag in de oneven weken
E – mail: info@deruwesteen.nl


De loge “De Ruwe Steen” is een kleine tot middelgrote loge met bijna 25 leden. De bijeenkomsten hebben een spiritueel karakter. Het is aangenaam om elkaar te ontmoeten en de visies die er over de opgeleverde bouwstukken (Iezingen) bestaan met elkaar te delen. Dat komt mede omdat de broeders in deze loge zeer verschillende en uiteen lopende achtergronden hebben. De leeftijd variëert van ruim 30 tot 90 jaar.

Het was de wens van een tiental vrijmetselaren binnen een grote loge om zich in een kleine loge spiritueel te gaan verdiepen in de esoterische achtergronden van de ritualen en symbolen in de Vrijmetselarij. Die wens bracht hen ertoe in 1957 een eigen loge te stichten. De oprichters gaven aan die loge de prachtige, symbolische naam: “De Ruwe Steen”. De interesse in de esoterische achtergronden van de ritualen en symbolen in de Vrijmetselarij is nog steeds wat Loge De Ruwe Steen onderscheidt.

In oude tijden werd een steen als draagster van een spiritueel bezielde kracht vereerd. Stenen voor een bouwwerk moesten uit de rots gehouwen worden voordat zij gebruikt konden worden bij de bouw. De Steen, een beeld van de aarde, neemt door toedoen van de actieve mens de vorm aan van een kubus. Dat beeld geldt ook voor de mens die naar volmaking streeft. Loge De Ruwe Steen organiseert regelmatig een borrel voor geinteresseerden die op een ontspannen wijze willen kennis maken met de leden van de loge. Voor meer informatie en voor aanmelding verwijzen we graag naar onze website en emailadres.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten