woensdag 6 april 2011

Loge Via LucisLoge:  ”VIA LUCIS”  N° 161
Bijeenkomst:  elke 1ste, 3de en 5de woensdag
E – mail:  reinold.vugs@gmail.com
Via Lucis is een middelgrote loge met dertig leden, afkomstig uit alle leeftijdsgroepen. Ook de maatschappelijke achtergronden vormen een bont geheel: arts, ondernemer en onderwijzer, architect, journalist, enz. Een vruchtbare bodem voor verrijkende gesprekken, temeer daar ook de godsdienstige achtergronden sterk verschillen: christendom, boeddhisme, maar ook een islamitische broeder. Vrijmetselaren zoeken naar wat mensen verbindt. De loge vormt een middelpunt van vereniging en komt om de veertien dagen bijeen op de 1e, de 3e en eventueel 5e woensdagavond van de maand.

De naam 'Via Lucis - De weg des Lichts' is ontleend aan de titel van een boek van de Tsjechische pedagoog/theoloog Jan Amos Comenius. Zijn wijsheidsleer (pansofie) is een systeem van geordende kennis, van God uitgaande en naar God leidende, hogere wetenschap. Hoewel een rechtstreeks verband met de ontstaansgeschiedenis van de vrijmetselarij niet is aangetoond, heeft Comenius ongetwijfeld invloed gehad op het gedachtengoed.

Via Lucis is de eerste loge die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland wordt opgericht. De loge mag twee historische data in de geschiedenis van de Haagse vrijmetselarij op haar naam schrijven. In 1947 het weer in gebruik nemen van de door de Duitsers vernielde tempel aan de Fluwelen Burgwal en in 1993 het verzorgen van de eerste inwijding in het nieuwe logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten