woensdag 6 april 2011

Loge Groot Nederland

Loge:  ”GROOT NEDERLAND”  N° 118
Bijeenkomst:  elke donderdag

Loge Groot Nederland is een van de 14 Haagse loges. Met ruim 60 leden de grootste. Het jongste lid is nog geen 30 jaar oud, het oudste meer dan 90. De eveneens grote spreiding in opleiding, beroep en levensbeschouwelijke inzichten maakt de onderlinge gedachtewisselingen heel boeiend. Doordat er de laatste jaren veel nieuwe leden zijn toegetreden werkt de verscheidenheid in denken extra stimulerend.

Beknopt profiel:
·         Een breed scala aan interpretaties over het gedachtegoed van de vrijmetselarij;
·         Logeleden die elkaar verrijken door het luisteren naar hun opvattingen over het ontwikkelen van een bewuste levenshouding zonder dogma’s;
·         Vernieuwende ideeën van jonge leden;
·         Een inspirerende omgeving voor een verrijking van de eigen ontwikkeling en persoonlijke groei;
·         Interessante avonden en aan gezelligheid ontbreekt het ons niet;
·         Diverse activiteiten met de partners: een jaarlijkse bijeenkomst met een Engelse loge, een verenigingsavond, een zomer- en winterfeest;
·         Met een eigen liefdadigheidsfonds dat periodiek uitkeert aan goede doelen.

De vrijmetselarij is de bewust zoekende mens behulpzaam op de ontdekkingsreis naar zingeving en betekenis in zichzelf en in de wereld om hem heen. We helpen de oprecht geïnteresseerden een stukje op weg van wat het begin zou kunnen zijn van een schitterende ontdekking: Het geheim van de vrijmetselarij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten