woensdag 6 april 2011

Loge Pythagoras
 Loge:  ”PYTHAGORAS”  N° 300
Bijeenkomst: dinsdag in de oneven weken
Gevestigd te ZOETERMEER
Wij zijn een van de jongste loges in Nederland en de enige vrijmetselaarsloge in Zoetermeer. Jong, actief en ambitieus. Met aandacht voor de mensen om ons heen, actief in de maatschappij en vooral bouwend aan onszelf. Bij dat bouwen staat symboliek voorop. Een belangrijk symbool voor ons is de onbewerkte steen die wij bewerken en proberen in te passen in het groter geheel. De steen zijn wij, het groter geheel is de samenleving.
Juist omdat wij zo verschillend zijn qua leeftijd, achtergrond en beroep zijn onze bouwprocessen zo boeiend. Boeiend om aan te werken en boeiend om met en van elkaar te leren en onze ervaringen met elkaar te delen. Geschiedenis en ideeëngeschiedenis, literatuur, muziek en wetenschap, filosofie en maatschappelijke discussies hebben een vaste plaats in ons samenzijn.
Het gebruik van symbolen zoals de bouwsteen en het met elkaar opvoeren van ritualen spelen een belangrijke rol in de loge. De symbolen en ritualen begeleiden ons op onze zoektocht naar zelfkennis. Zij binden onze bijeenkomsten aan elkaar en verbinden ons als mens met elkaar.
Wij komen bij elkaar in Zoetermeer en bezoeken bovendien regelmatig andere loges. Wij voelen ons betrokken bij het wel en wee van onze medemens en medebroeders.
Terug naar overzicht Haagse Loges  Het heeft iets mystieks. Al honderden jaren komen ze bijeen en in Zoetermeer inmiddels ruim een jaar. Maar wat er besproken wordt op de besloten bijeenkomsten van de vrijmetselaars in Zoetermeer blijft een groot vraagteken. Geen wonder dus dat er veel vooroordelen en mythes de ronde doen over de vrijmetselaars. "Ik kreeg bij een vrouwenvereniging waar ik voorlichting gaf over de vrijmetselaars eens de vraag of wij allemaal drie berken in onze tuin hebben. Geen idee waar het vandaan komt", zegt Dick Vogelaar van de Zoetermeerse loge Pythagoras. "Ik heb verhalen gehoord dat er elk jaar iemand zelfmoord pleegt van de vrijmetselaars. Klinkklare onzin. Geen idee hoe ze erbij komen." Het lijkt dus een logische stap dat de Zoetermeerse vrijmetselaars ter gelegenheid van bijna eenjarig bestaan een inkijkje willen geven in hun vereniging. En dat is gebeurt met een bijeenkomst en met voordrachten. De aanwezigen daar hebben kunnen horen hoe het er wel aan toegaat bij de vereniging. "We zijn geen serviceclub, maar we willen zelf een beter mens worden", aldus voorzitter Vogelaar van de Zoetermeerse loge.

De ruim twintig aanwezigen bij de besloten bijeenkomsten praten wekelijks over levensbeschouwelijke onderwerpen. Dat gebeurt aan de hand van symboliek. "Als we een praatje houden, noemen we dat een bouwstuk", verklaart Vogelaar. "Ons logo, de inwijding en symboliek spelen een grote rol. We willen elkaar scherp houden. We zeggen vaak: wees kritisch over wat je zelf doet en welwillend ten opzichte van anderen. Voor mij is dat een soort mantra dat mijn denken is gaan beïnvloeden. We praten bijvoorbeeld over tolerantie, over de grenzen daaraan. Dat zijn interessante thema's, maar het is besloten en ik kan niet zeggen wat er gezegd wordt", aldus Vogelaar. Volgens hem is het geen optie om de beslotenheid te doorbreken, want als zich anderen bij een bijeenkomst voegen, verandert de sfeer. Wie lid wil worden - en dat is nog een misverstand - hoeft niet gevraagd te worden. Iedereen kan zich melden, waarna een procedure van zo'n half jaar begint, voordat iemand ingewijd wordt.

"In die tijd kijken we of iemand past bij de Vrijmetselaars", aldus Frits Otten. "We zoeken geen querulant. Mensen die een spoor van ruzie nalaten, daar hebben we niets aan. Aan belangstelling hebben we niet te klagen. De verschillende achtergronden van de leden maakt de groep gevarieerd."

Loge Pythagoras komt om de week op dinsdagavond bijeen. Loge Pythagoras is de enige vrijmetselaarsloge in Zoetermeer, bruisend van activiteiten met frisse ideeën en vol van dynamiek. Stevig verankerd in de fraaie tradities die de vrijmetselarij kent, maar met haar blik vooruit. Zie onze website voor actuele informatie.

Terug naar overzicht Haagse Loges 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten